Follow Us on Facebook Follow Us on Twitter

Бүтээл


UNICON

UNICON - Их, дээд сургуулиудын удирдлага, мэдээллийн систем” –ийг анх 2009 оноос хөгжүүлж эхэлсэн бөгөөд одоогоор тасралтгүй гурван жил хөгжүүлж байна. Энэхүү системийн үндсэн зорилго нь их дээд сургуулиудын үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулах, цаасгүй технологид суурилсан электрон сургууль болоход нь үндсэн суурь нь болох явдал юм. Одоогоор Цэцээ Гүн, Газарчин, Соёмбо, Түгээмэл, Жонон, Сутай зэрэг арав гаруй их, дээд сургуулиуд дээр амжилттай хэрэгжиж байна.

UNICON СИСТЕМИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГУУД, ЧУХАЛ БОЛОМЖУУД

 • Систем нь дурын үйлдлийн системд ажилладаг.
 • Систем нь интранет болон интернетийн орчинд ажилладаг.
 • Систем нь UTF8 буюу Unicode кодчилолыг бүрэн дэмждэг.
 • Өндөр хүчин чадлын сервер компьютер шаардлагагүй.
 • Систем нь олон хэрэглэгчийн систем бөгөөд хэрэглэгчдийн эрхийг зохицуулах боломжтой.
 • Систем нь олон төрлийн дипломын, бакалаврын, магистр, докторын, өдөр, орой, эчнээ гэх мэт сургалтын хэлбэрт тохирдог.
 • Оюутан, багш, албан хаагчдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийн сан бүрдүүлэх боломжтой.
 • Хичээл болон тестийн сангын бааз бүрдүүлэх боломжтой.
 • Онлайнаар шалгалт, тэстүүд авах боломжтой
 • Дүнгийн удирдлагын давхар хяналттай.
 • Оюутнууд хичээлээ сонгодог кредит систем ба тогтсон сургалтын төлөвлөгөөний дагуу оюутан хичээлээ үздэг уламжлалт системийг ашиглах боломжтой
 • Багш, оюутан, ажилчдын цаг бүртгэлийн модультай
 • Хичээлийн төлөвлөгөө, хуваарийг автоматаар хийх боломжтой
 • Удирдлагын алба, захирал нарт зориулсан сургуулийн үйл ажиллагааг бүрэн хянах болмжтой
 • Тайлангууд, статистик мэдээлэл автоматаар гаргах боломжтой

 

СИСТЕМИЙН ҮНДСЭН ҮЙЛДЛҮҮД

Сургалтын алба

 • Оюутны дэлгэрэнгүй бүртгэл
 • Оюутны хичээлийн хуваарийн удирдлага                  
 • Багшийн дэлгэрэнгүй бүртгэл                                        
 • Багшийн цагийн бүртгэл                                                 
 • Бусад ажилчдын бүртгэл
 • Мэргэжлийн сангийн удирдлага
 • Хичээлийн сангийн удирдлага
 • Сургалтын төлөвлөгөөний удирдлага
 • Хичээлийн сонголтын удирдлага
 • Дүнгийн удирдлага
 • Төгсөлтийн дүнгийн удирдлага
 • Өгөгдлийн сан нөөцлөх, удирдлага
 • Цагийн бүртгэл
 • Бүх төрлийн тайлантай ажиллах
 • Статистик мэдээлэлтэй ажиллах
 • Архивын мэдээлэлтэй ажиллах
 • Оюутны төлбөрийн мэдээлэлтэй ажиллах
 • Төсөв гүйцэтгэл багшийн цагийн тооцоо


Багш

 • Хичээл заадаг ангийн оюутны мэдээлэлтэй ажиллах
 • Явцын дүнгийн мэдээлэл оруулах
 • Оюутны бие дааж хийх ажлын заавар, даалгавар илгээх
 • Тестийн сан бүрдүүлэх, онлайнаар шалгалт авах боломжУдирдах ажилтан

 • Оюутны мэдээллийн санд нэвтрэх
 • Багшийн мэдээллийн санд нэвтрэх
 • Дүнгийн мэдээллийн санд нэвтрэх
 • Төлбөрийн мэдээллийн санд нэвтрэх
 • Бүх төрлийн тайлан гаргах
 • Үйл ажиллагааны статистик тайлан гаргахОюутан

 • Хичээлийн төлөвлөгөө хуваарь
 • Хичээлийн даалгавар, бие даалт хүлээн авах, илгээх
 • Өөрийн дүнгийн мэдээлэл үзэх
 • Төлбөрийн мэдээлэл үзэх
 • Онлайнаар шалгалт, тест өгөх боломж


Санхүү

 • Оюутны төлбөрийн мэдээлэлтэй ажиллах
 • Төсөв гүйцэтгэл багшийн цагийн тооцоо


Номын сан

 • Номын бүртгэл
 • Номын сангын өдөр дутмын үйл ажиллагааны үйлдлүүдTwitter

ХАРИЛЦАХ

Name*   

Email*    

5 + 7 =

ХАЯГ

98994541, 98974541
info@super-assist.com
www.super-assist.com
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Экспресс тауэр, №301
2009-2021 © Супер Ассист Системс ХХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.